Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces"

Ogólnopolski konkurs
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Zgłoszenia konkursowe należy składać do właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR) w terminie do 15 marca 2019 roku.

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności. Inicjatywa nie ma charakteru komercyjnego a jego realizacja opiera się na współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym m.in. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR, WODR i stowarzyszeń. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych opłat.

Mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku, prowadzone na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców, wpisujące się w jedną z czterech kategorii: indywidualne, zespołowe, rodzinne lub inicjatywy społeczne (np. spółdzielnie socjalne, gminy, organziacje pozarządowe, zakłady aktywności zawodowej).

Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą karty zgłoszenia stanowiacej załącznik do egulaminu konkursu - osobiście lub za pośrednictwem innych instytucji lub organizacji (np. starostwa, urzędu miasta i gminy, lokalnej grupy działania, organizacji branżowej itp.). Wypełnione zgłoszenie należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR) w terminie do 15 marca 2019 roku.

Regulamin i inne dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udzielają:
Małgorzata Pucek - tel. (22) 125 62 12; 517 111 507, m.pucek@cdr.gov.pl
Beata Filipiak - tel. (22) 22 125 62 13, b.filipiak@cdr.gov.pl