Nagroda IPN "Kustosz Pamięci Narodowej"

Nagroda IPN
Instytut Pamięci Narodowej ogłosił konkurs na Nagrodę "Kustosz Pamięci Narodowej". Nagroda jest przyznawana po raz osiemnasty, osobom, instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w latach 1939-1989 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi działaniami IPN.

Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej została ustanowiona w lipcu 2002 roku przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Kandydatów do Nagrody mogą wysuwać instytucje, organizacje społeczne i naukowe oraz osoby fizyczne. Ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej.

Laureaci wybierani są poprzez Kapitułę, na czele której stoi Prezes IPN. Wśród dotychczas nagrodzonych znajdują się osoby fizyczne oraz instytucje, w tym stowarzyszenia i związki.

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo wniosek o przyznanie Nagrody https://ipn.gov.pl/pl/form/dodaj66,Wniosek-o-przyznanie-Nagrody-Kustosz-Pamieci-Narodowej.html

Zgłaszający jest zobowiązany razem z wnioskiem przesłać na adres kustosz@ipn.gov.pl  podpisaną przez kandydata zgodę na przetwarzanie danych oraz klauzulę informacyjną (dokumenty te dostępne są do pobrania na stronie formularza zgłoszeniowego).

Przesyłając formularz zgłaszający oświadcza, że kandydat wyraził zgodę na zgłoszenie (w przypadku kandydatur pośmiertnych zgłaszający oświadcza, że uzyskał zgodę najbliższej rodziny kandydata). Zgłoszenie własnej kandydatury wymaga załączenia co najmniej jednej rekomendacji pochodzącej od instytucji, organizacji społecznej lub innej osoby fizycznej.

Wypełnione formularze należy dostarczyć do 28 lutego 2019 r.

Wniosek powinien zawierać dane kandydata oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody. Spośród nadesłanych propozycji wyłonionych zostanie pięciu laureatów.

W razie pytań lub wątpliwości, pod dodatkowe informacje należy zgłaszać się do IPN-u:

Piotr Sieczkowski, tel.: (22) 581 85 53,

Emilia Boguszewska, tel.: (22) 581 89 64

lub drogą e-mail.: kustosz@ipn.gov.pl