Spotkanie informacyjne na temat projektów współpracy polsko-rosyjskiej

Spotkanie informacyjne na temat projektów współpracy polsko-rosyjskiej
Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom uzyskania dofinansowania na realizację polsko-rosyjskich projektów, które odbędzie się 15 stycznia w siedzibie Urzędu.

Podczas wydarzenia omówione zostaną główne założenia Konkursu „WM DLA WM. WSPARCIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JST W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2019 ROKU”. Zaprezentowane zostaną również aktualności z Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020. Przedstawiciel Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przedstawi natomiast warunki uczestnictwa w organizowanych przez placówkę konkursach oraz informację o praktycznych aspektach przygotowania wniosku i realizacji projektu.

Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2019 r. (wtorek) w godzinach 11.00-14.00 w siedzibie Urzędu (ul. Emilii Plater 1, s. 420 - sala sesyjna).

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia na adres mailowy: j.grabarczyk@warmia.mazury.pl

Ponadto prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną oraz zawarcie w mailu informacji, że udzielają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, w celu uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym poświęconym możliwościom uzyskania dofinansowania na realizację polsko-rosyjskich przedsięwzięć.”