Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca

Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca
"Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca" to projekt grantowy wspierający wypracowanie/adaptację oraz wdrożenie nowych rozwiązań w ramach współpracy ponadnarodowej z co najmniej jednym podmiotem partnera ponadnarodowego z kraju UE. Właśnie ogłoszono nabór wniosków, który potrwa do 30 listopada.

"Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca" to pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w Polsce i wyjątkowa szansa dla wielu podmiotów na transfer dobrych praktyk, wymianę know-how oraz wyrównywanie szans. Projekt przyczynia się do realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wpisuje się w realizację celu szczegółowego Działania 4.3: „Wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi”.

Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektu standardowego o komponent współpracy ponadnarodowej, który jest wartością dodaną dla realizacji celów projektów standardowych. Beneficjent może otrzymać grant na wypracowanie/ adaptację oraz wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń w ramach współpracy ponadnarodowej z co najmniej jednym podmiotem partnera ponadnarodowego z kraju UE.

Nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach I rundy rekrutacji: 01.11 – 30.11.2018 r. (do godziny 23.59).

Operatorem grantu jest partnerstwo stworzone przez Profesję, EURO-CAPITAL, FPS i Grone NRW w ramach projektu "Międzynarodowa współpraca się opłaca". Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17. CPE pełni rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Więcej informacji o projekcie na stronie http://www.grupaprofesja.com/mwso/

Masz pytania? Skontaktuj się  telefonicznie: 663 667 883 lub 570 683 776

mailowo: pytaniapower@grupaprofesja.com

Biuro Projektu Międzynarodowa Współpraca Się Opłaca

ul. Sieradzka 4c 60-163 Poznań

czynne od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00

Partnerstwo stworzone w ramach projektu Międzynarodowa współpraca się opłaca przez Profesję, EURO-CAPITAL, FPS i Grone NRW jest Operatorem grantu.