Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia”
Inwestycje Społeczne i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zapraszają do zgłaszania swoich kandydatów do 2. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. Na wnioski czekają tylko do 12 października br.

Idea nagrody

Nagroda „Człowiek wiedzy i doświadczenia” powstała po to, by uhonorować tych, którzy dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem z innymi. Robią to bezinteresownie, w ramach wolontariatu kompetencji, i poprzez swoje zaangażowanie oraz motywowanie przyczyniają się do rozwoju i sukcesu wielu nowych przedsięwzięć i projektów społecznych.

Konkurs zainicjowany został przez grupę liderów biznesu skupionych w Koalicji Prezesi-wolontariusze. Nagroda przyznawana jest m.in. za takie działania jak: mentoring, doradztwo m.in. w formie konsultacji, prowadzenie warsztatów, wspieranie wiedzą i doświadczeniem innowacyjnych rozwiązań społecznych i przedsiębiorczości społecznej. Konkurs ma też na celu promowanie idei wolontariatu kompetencji i dobrych praktyk w tym zakresie oraz inspirowanie innych menadżerów do podejmowania podobnych aktywności.

Kogo można nominować?

Ekspertów, mentorów, opiekunów projektów i inicjatyw społecznych… osoby, które bezinteresownie – w ramach wolontariatu kompetencji – dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz czasem. Wspierają i motywują różne grupy i organizacje - przedsiębiorców, młodzież, organizacje pozarządowe, inne środowiska potrzebujące wsparcia.

Kandydatów do Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” należy zgłaszać wypełniając wniosek (dostępny na http://www.dobrybiznes.info/nagroda) i przesyłając go na adres: nagroda@inwestycjespoleczne.pl.
Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, podjęte w 2016, 2017 oraz w pierwszej połowie 2018 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 27 listopada 2018 roku, podczas VI Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze. Nagroda wiąże się z przyznaniem laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

Zapraszamy zarówno Państwa organizację, jak i osoby fizyczne, które z nią współpracują do składania nominacji.

Kontakt:

Paulina Kamyk
Koordynator Programu
Koalicja Prezesi-wolontariusze 
p.kamyk@inwestycjespoleczne.pl

Inwestycje Społeczne Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 20/22 m 41
00-590 Warszawa
tel.(22) 825 68 50