Zapraszamy NGO na debatę przedwyborczą

Zapraszamy NGO na debatę przedwyborczą
Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na otwartą debatę wyborczą, która odbędzie się 15 października (poniedziałek) o godz. 14.00 w Hotelu Omega w Olsztynie, ul. Sielska 4a. Debata skupiać się będzie na sprawach społecznych ważnych dla naszego Regionu, w szczególności na obszarze współpracy władz samorządowych z sektorem pozarządowym.

Zaproszenie do udziału w debacie otrzymały Komitety Wyborcze, które zarejestrowały listy kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wysłano im oficjalne zaproszenia, a w nich trzy pytania, które zostaną postawione podczas debaty:

  1. Jaki pomysł ma Komitet Wyborczy na zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa?
  2. Co Komitet uważa za najważniejsze we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z ich reprezentacjami?
  3. W jaki konkretny sposób Komitet będzie współpracował z organizacjami pozarządowymi i ich reprezentacjami w razie wygrania wyborów? Jakie ma propozycje zmian w stosunku do obecnej formuły współpracy?

Ponadto uczestnicy debaty będą mogli zadać przedstawicielom Komitetów swoje własne pytania. Gorąco zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, zaś w szczególności osoby reprezentujące organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur. Albowiem debata ma skupiać się na sprawach społecznych ważnych dla naszego Regionu, jednakże widzianych z perspektywy III sektora, a także na kwestii przyszłej współpracy samorządu województwa (władz kadencji 2018-2022) z organizacjami pozarządowymi i ich reprezentacjami.

Ze względów organizacyjnych, prosimy osoby zainteresowane udziałem w debacie o potwierdzenie swojego uczestnictwa telefonicznie pod numerem 89 523 73 45 lub 89 519 03 44 albo e-mailem na adres ropwwm@gmail.com do środy 10 października.