Inauguracja Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Inauguracja Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
4 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbędzie się inauguracja Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rada będzie liczyć 27 członków, w tym 26 wybranych spośród organizacji seniorskich oraz przedstawiciela marszałka województwa.

Podczas spotkania wyłonionym reprezentantom środowisk senioralnych wręczone zostaną akty powołujące na członków ww. rady. Ponadto odbędzie się pierwsze posiedzenie, podczas którego dokonany zostanie m.in. wybór członków zarządu.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego to ciało o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym marszałka województwa warmińsko-mazurskiego we wszystkich obszarach dotyczących społeczności województwa, w szczególności osób starszych. Główny cel jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Proces powołania rozpoczął się na początku 2018 roku z inicjatywy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, w ścisłej, partnerskiej współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa z Olsztyna.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego I kadencji na lata 2018 – 2021 liczy 27 członków: 26 wybranych spośród organizacji seniorskich oraz przedstawiciela marszałka województwa warmińsko-mazurskiego.

Źródło informacji: Wrota Warmii i Mazur