Seniorzy z Warmii i Mazur zabiorą głos

Seniorzy z Warmii i Mazur zabiorą głos
Jubileuszowa 10. Edycja wojewódzkiej konferencji z okazji międzynarodowego dnia osób starszych „Wyzwania IV Wieku” odbędzie się 4 i 5 października 2017 roku w Olsztynie.

Podczas wydarzenia omówione zostaną tematy związane ze zmianami i nowymi wyzwaniami w obszarze starzenia się osób starszych i wchodzenia w IV wiek.
Przedstawione zostaną potrzeby osób starszych, z którymi muszą się zmierzyć nie tylko oni sami, ale także ich opiekunowie.
Druga część spotkania stanowi I Wojewódzkie Spotkanie Rad Seniorów. To ważny punkt realizowanego przez FOS projektu „Rady Seniorów na Warmii i Mazurach”,
który został dofinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Program zmierza do zwiększenia liczby rad seniorów w regionie oraz wzrostu aktywności działających już rad.
Organizatorem konferencji jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa przy wsparciu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
Zgłoszenia przyjmowane są do 27 września 2017 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.federacjafosa.pl